Świat HTML

Czym jest World Wide Web?

Przegladarki sieciowe


  1. Internet Explorer
  2. Opera
  3. Firefox
  4. Netscape

Co robi przegladarka


Czym jest HTML?


HTML HyperTextMarkupLanguage

HTML jest to uniwersalny język programowania służący do tworzenia stron Internetowych

Pozwala na:

-formatowanie tekstu
-kreślenie linii
-dołączanie grafiki
-dołączanie dzwięków, video


HTML jest językiem znaczników. Pisanie w tym języku polega na wprowadzaniu tekstu, do którego dołącza się specjalne znaczniki. Znaczniki są ujęte w nawiasy kątowe < >


Struktura HTML-a


W HTML-u są zdefiniowane trzy znaczniki, które opisują ogólna strukturę strony
Pierwszym znacznikiem jest < html > który znajduje się na każdej stronie. Mówi on, że zawartość odczytywanego pliku to kod napisany w HTML-u.Cala zawartość strony znajduje się między początkowym i końcowym znacznikiem < html > jak w poniższym przykładzie:
< html >
...twoja strona...
< / html >
Drugim znacznikiem jest < head >
Para znaczników < head >... < / head > wyznacza nagłówek strony. W obrębie nagłówka strony znajduje się jeszcze para znaczników < title > < /title > które podają nazwę strony. Oto typowy przykład poprawnego użycia znacznika < head >
< html >
< head > < title > To jest nazwa twojej strony < /title>
< /head >
..................
< /html >
Trzecim znacznikiem jest < body >
Para znaczników < body > < /body > zawiera treść strony czyli tekst, połączenia, grafikę itp.

Czyli szablon strony napisanej w HTML-u jest następujący:
< html >
< head >
< title > Nazwa twojej strony < /title>
< body >
.....Zawartość twojej strony....
< /body >
< /html >

Moja pierwsza strona

Zmiana koloru strony

Zmiany koloru na stronie

Historia komputera

Monitor LCD w pigułce

Powrót na stronę główną